Your peace,

your happiness is ours

Follow us to bring peace and happiness to our society and Earth

T Hòa

Following are the categories that Từ Hòa -CICG aims to undertake research, provide assistance or sponsor for:

* Inclusive and life-long education

* Healthcare

* Clean water and sanitation

* Essential facilities (e.g. constructing a classroom)

* Environment

* Natural farming

* Urgent needs

Những lãnh vực sau đây Từ Hòa - CICG tìm hiểu, nghiên cứu và trợ giúp hay ủng hộ nhằm cải thiện đời sống vật chất cũng như tinh thần của bà con nghèo khó khắp mọi miền:

* Giáo dục hòa nhập, giáo dục suốt đời (lớp học tình thương, chương trình dạy nghề cho các em lớp học tình thương...)

* Chăm sóc sức khỏe

* Nước sạch và vệ sinh

* Cơ sở hạ tầng cần thiết (Chẳng hạn: xây phòng học ở nơi nghèo khó)

* Môi trường (giáo dục, tham gia bảo vệ môi trường tại địa phương)

* Nông nghiệp thuận theo tự nhiên

* Nhu cầu cấp bách

  • Google+ - White Circle
  • White Facebook Icon

Từ Hoà - Compassionate Inclusive Connection Group (CICG).

Est 2017.  All Rights Reserved