About TU HOA CICG

    Mc Tiêu và S Mnh 

  Our Mission and Targets

OUR MISSION

TU HOA – CICG is a voluntary non-profit community group that has been established with the endeavour of sharing compassion and love with those who are suffering in body or mind. We aim to conduct research and provide assistance in the following fields:

  • Inclusive & Life-long education (Loving Classes and Loving Vocational Training Programs)

  • Health care

  • Clean water and sanitation

  • Essential infrastructure (i.e. bridges)

  • Environmental care (education, participation in local environmental programs)

  • Natural agriculture

  • Urgent needs 

For love from many more people to reach those who are disadvantaged, we, through fieldwork and trips (over numerous months and years depending on the case),  apply the knowledge and social research skills to provide accurate information and data for future explorations. This will serve to develop a reliable medium for many other people, researchers and organisations through which we together can all bring compassion to people in need, making the world a place full of love, peace and happiness.

During the process of investigation, we have clearly identified local folks who truly wish to partake to make a difference. We will continue to do this from time to time. If you would like to know more, please click here

Dr. Tien Dang

socialeducationalresearch@gmail.com

MỤC ĐÍCH VÀ SỨ MỆNH CỦA NHÓM TỪ HÒA -CICG

TỪ HÒA – CICG được thành lập trên tinh thần tự nguyện với sứ mệnh chia sẻ tình thương với những người khốn khó về vật chất lẫn tinh thần trong nhiều lĩnh vực như:

 

* Giáo dục hòa nhập, giáo dục suốt đời (lớp học tình thương, chương trình dạy nghề cho các em lớp học tình thương)

* Chăm sóc sức khỏe

* Nước sạch và vệ sinh

* Cơ sở hạ tầng cần thiết (Chẳng hạn: xây phòng học ở những nơi nghèo khó)

* Môi trường (giáo dục, tham gia bảo vệ môi trường tại địa phương)

* Nông nghiệp thuận theo tự nhiên

* Nhu cầu cấp bách

Để tình thương của nhiều người hơn nữa đến với bà con khó khăn, chúng tôi bằng những chuyến đi thực địa nhiều ngày (nhiều tháng, cả năm, nhiều năm tùy vấn đề và tình hình), áp dụng những  kiến thức và kỹ năng nghiên cứu khoa học xã hội nhằm cung cấp thông tin khoa học chính xác, làm kênh trung gian đáng tin cậy để nhiều người hay tổ chức cùng nhau mang tình thương đến cho nhiều người đang cần, và làm cho thế giới này tràn đầy sự an bình và tình thương yêu chân thật.

Trong quá trình tìm hiểu bằng những chuyến đi thực tế, chúng tôi sáng suốt nhận diện những người tại địa phương thật sự muốn tham gia làm lợi ích cho tha nhân. Họ sẽ đóng vai trò như người kết nối trung gian và cứ thế nhân rộng ra. Bằng cách này, hương tình thương lan khắp chốn nhân gian.

Vai trò kết nối này thật sự bước đầu thành công qua nhiều chuyến đi nghiên cứu cũng như làm từ thiện ở một số nơi của Việt Nam trong những năm qua của Từ Hòa - CICG.  Xin click vào đây      để xem chi tiết những ‘thành công nho nhỏ’ là cái nhân tố quyết định đi đến thành lập Nhóm Từ Hòa –CICG: Compassionate Inclusive Connection Group.

Tiến sỹ Tiến Đặng

socialeducationalresearch@gmail.com

  • Google+ - White Circle
  • White Facebook Icon

Từ Hoà - Compassionate Inclusive Connection Group (CICG).

Est 2017.  All Rights Reserved