Projects - Vietnamese

Mô hình phát triển phòng khám đông y từ thiện ở Việt Nam: Powerpoint file cập nhật ngày 12/12/2019

Thu chi dự án Phòng Khám Thiện Lành, Vĩnh Long

Dự án phát triển phòngkhám Đông Y Thiện Lành ở Việt Nam

Các dự án đang triển khai

Projects - English

Charity Eastern Medical Centers throughout Vietnam - A deeply meaningful charity project

Development Model of Charity Eastern Medical Clinics in Vietnam: using powerpoint file updated on 12 December, 2019

Current Projects

Lớp Học Tình Thương  

Bản Báo Cáo Chương Trình Chắp Cánh

Thu chi dự án Phòng Khám Thiện Lành, Hải Lăng, Quảng Trị

Loving class Project

Take-Wings Program Report

Thu chi Phòng Khám Thiện Lành Tiền Giang

Thu chi Phòng Khám Thiện Lành, Sài Gòn-Tháng 10_2018

Thu chi các dự án từ thiện tháng 12 năm 2018

Thu chi Phòng Khám Thiện Lành, Sài Gòn-Tháng 11_2018

Thu chi cho các dự án từ thiện tháng 01 năm 2019

Thu chi tháng 11&12_2019

Thu chi cho các dự án từ thiện tháng 02 năm 2019

Thu chi tháng 10_2019

Thu chi cho các dự án từ thiện tháng 03/ 2019

Thu chi tháng_8 &9_2019

Thu chi từ thiện tháng 04_2019

Tổng kết Thu chi tháng  cả năm 2019

Thu chi tháng_6&7_2019

Thu chi từ thiện Tháng 05_2019 & Dự án Vườn Thuốc Nam tại Huế

  • Google+ - White Circle
  • White Facebook Icon

Từ Hoà - Compassionate Inclusive Connection Group (CICG).

Est 2017.  All Rights Reserved